DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: hgjfhjd66622
今日帖子: 15
在线用户: 16
导航: 论坛 -> 信息交换 斑竹:huadugaojian,sunyesy,huangjacky  
作者:
男 gzjohn (gzjohn) ★☆☆☆☆ -
普通会员
2004/1/30 17:00:30
标题:
求零售业进销存系统 浏览:3423
加入我的收藏
楼主: 求零售业进销存系统,求合做
----------------------------------------------
-
作者:
男 jianghezi (jianghezi) ★☆☆☆☆ -
普通会员
2004/2/3 16:07:41
1楼: 请问要零售什么东西??需要做那些功能?email;xxx6182sina.com
----------------------------------------------
-
作者:
男 menru (menru) ★☆☆☆☆ -
普通会员
2004/2/5 9:49:38
2楼: 我可以和你合作!!
soft5257@21cn.com

----------------------------------------------
-
作者:
男 fancy (Fancy) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2004/2/5 10:15:51
3楼: 我可以与你合作,不知道你在什么地方,我在福州
QQ:123748464
EMAIL:wtx_china@163.com
----------------------------------------------
给自己一个最好的敌人,这个敌人就是自己!向自己发出挑战!战胜自己
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v3.0.1 版权所有 页面执行62.5毫秒 RSS