DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: oliverwang
今日帖子: 2
在线用户: 3
导航: 论坛 -> DELPHI技术 斑竹:liumazi,sephil  
作者:
男 linlingwei (飞雪) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2019/12/2 10:03:09
标题:
CnWizards_1.1.8.985在delphi10.3.3下删除注释,会造成汉字乱码。 浏览:394
加入我的收藏
楼主: CnWizards_1.1.8.985在delphi10.3.3下删除注释,会造成汉字乱码。
而换回CnWizards_1.1.8.984就没有问题。
不知道作者能否看到这个贴子?
----------------------------------------------
-
作者:
男 cnpack (CnPack) ★☆☆☆☆ -
普通会员
2019/12/2 11:09:02
1楼: 能看到。代码已修复,是985里一处修改UTF8编码导致的问题。
马上发986修复之。
----------------------------------------------
欢迎使用CnPack IDE Wizards
http://www.cnpack.org/
作者:
男 cnpack (CnPack) ★☆☆☆☆ -
普通会员
2019/12/2 15:37:04
2楼: 986已发:http://www.cnpack.org/downbuilds.php?lang=zh-cn
----------------------------------------------
欢迎使用CnPack IDE Wizards
http://www.cnpack.org/
作者:
男 arhaha (lin) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2019/12/2 15:59:20
3楼: 强!!!
----------------------------------------------
-
作者:
男 linlingwei (飞雪) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2019/12/2 16:19:49
4楼: 牛!!!
----------------------------------------------
-
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v2.1 版权所有 页面执行35.15625毫秒 RSS