DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: delphixeyong
今日帖子: 3
在线用户: 1
导航: 论坛 -> 网络通讯 斑竹:liumazi,sephil  
作者:
男 asdfzxcv66 (asdfzxcv) ▲▲▲▲▲ -
注册会员
2019/11/6 16:17:49
标题:
cs开发 连接本地,无法通过IP地址连接,求解 浏览:264
加入我的收藏
楼主: 我按照https://wenku.baidu.com/view/8cf562e5e109581b6bd97f19227916888486b990.html做了个cs服务器和客户端,连接127.0.0.1可以的,但是我连接我的IP地址58.222.226.19,却无法成功,提示如下图,求问为什么?谢谢!源码我上传一下。
此帖子包含附件:
JPEG 图像
大小:37.0K
----------------------------------------------
-
作者:
男 asdfzxcv66 (asdfzxcv) ▲▲▲▲▲ -
注册会员
2019/11/6 16:20:29
1楼: 源码
此帖子包含附件:asdfzxcv66_2019116161913.rar 大小:919.9K
----------------------------------------------
-
作者:
男 vga (vga) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2019/11/6 17:08:53
2楼: 用 数据库连接工具 连接 58.222.226.19 成功吗?
----------------------------------------------
-
作者:
男 asdfzxcv66 (asdfzxcv) ▲▲▲▲▲ -
注册会员
2019/11/6 17:18:40
3楼:  数据库连接工具 是什么?
----------------------------------------------
-
作者:
男 vga (vga) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2019/11/6 17:25:31
4楼: 数据库 的客户端呀!!
----------------------------------------------
-
作者:
男 vga (vga) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2019/11/6 17:28:08
5楼: 你用的 是什么数据库? Mysql? MS-Sqlserver? Oracle?

可用 Navicat Premium 试一试!
----------------------------------------------
-
作者:
男 cwangfr (cwangfr) ▲▲△△△ -
注册会员
2019/11/6 18:20:13
6楼: 外网网关端口映射做了没?
----------------------------------------------
-
作者:
男 xuchuantao (暗黑天使) ▲▲▲▲△ -
注册会员
2019/11/6 19:34:52
7楼: 没做映射,主路由要做端口映射才行.
----------------------------------------------
按此在新窗口浏览图片
作者:
男 asdfzxcv66 (asdfzxcv) ▲▲▲▲▲ -
注册会员
2019/11/6 20:49:13
8楼: 可能是没做映射,明天试一试
----------------------------------------------
-
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v2.1 版权所有 页面执行17.57813毫秒 RSS