DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: 530071127qqcom
今日帖子: 4
在线用户: 1
导航: 论坛 -> 网络通讯 斑竹:liumazi,sephil  
作者:
男 adong_71 (呆糊涂) ▲▲▲△△ -
注册会员
2019/3/28 10:21:24
标题:
请教一下,如何用mqtt的客户端? 浏览:675
加入我的收藏
楼主: 我在github上下载了几个mqtt的客户端都无法调试
https://github.com/wizinfantry/delphi-mqtt-client
https://github.com/Indemsys/Delphi_MQTT_mosquitto
https://github.com/jamiei/Delphi-TMQTT2
----------------------------------------------
-
作者:
男 akuan54 (SKL) ▲▲▲▲▲ -
普通会员
2019/3/28 10:40:44
1楼: 必须要有 mqtt broker ,例如
https://mosquitto.org/download/
或者自己写一个,
才能调试 mqtt client
----------------------------------------------
-
作者:
男 bdl1 (bdl1) ▲▲▲△△ -
注册会员
2019/3/28 13:45:06
2楼: QDAC刚发布一个!
超级好用
----------------------------------------------
-我的新浪博客
作者:
男 adong_71 (呆糊涂) ▲▲▲△△ -
注册会员
2019/3/28 14:22:47
3楼: QDAC 不会用啊555
----------------------------------------------
-
作者:
男 adong_71 (呆糊涂) ▲▲▲△△ -
注册会员
2019/3/28 15:05:16
4楼: 服务器端的mqtt已经做好了,想与服务器端通讯,delphi如何使用mqtt的客户端啊
----------------------------------------------
-
作者:
男 delphiilove (乌羽玉) ★☆☆☆☆ -
普通会员
2019/3/28 15:56:40
5楼: TMS MQTT 好用
----------------------------------------------
GOD with US
作者:
男 ghslinux (ghslinux) ★☆☆☆☆ -
普通会员
2019/5/15 13:42:07
6楼: 我编译了一个,也测试通过了。
----------------------------------------------
-
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v2.1 版权所有 页面执行35.15625毫秒 RSS