DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: qnsj008
今日帖子: 19
在线用户: 14
导航: 论坛 -> 盒子之家 斑竹:huadugaojian,sunyesy  
作者:
男 jpx009 (鹏星) ▲△△△△ -
注册会员
2018/1/31 20:37:59
标题:
a718e1f3f89ad1a9870d68cceb3f4527这个是什么代码 浏览:969
加入我的收藏
楼主: 求大神告知
----------------------------------------------
电动蝶阀付付付付
作者:
男 jpx009 (鹏星) ▲△△△△ -
注册会员
2018/1/31 20:38:18
1楼: 灌灌灌灌灌
----------------------------------------------
电动蝶阀付付付付
作者:
男 inbreak (入侵) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2018/1/31 20:47:10
2楼: MD5 ?
----------------------------------------------
我是菜鸟,己经搞了十多年了,但是我仍然很菜。
作者:
男 chscheese (chscheese) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2018/2/1 9:37:30
3楼: GUID delphi 开发环境 ctrl+shift+G
----------------------------------------------
-
作者:
男 wang_80919 (Flying Wang) ▲▲▲▲▲ -
普通会员
2018/2/1 9:42:59
4楼: function UnQuotedShortGUID(AGUID: TGUID): string;
begin
  SetLength(Result, 32);
  StrLFmt(PChar(Result), 32,'%.8x%.4x%.4x%.2x%.2x%.2x%.2x%.2x%.2x%.2x%.2x',   // do not localize
    [AGUID.D1, AGUID.D2, AGUID.D3, AGUID.D4[0], AGUID.D4[1], AGUID.D4[2], AGUID.D4[3],
    AGUID.D4[4], AGUID.D4[5], AGUID.D4[6], AGUID.D4[7]]);
end;
然后全小写。
----------------------------------------------
(C)(P)Flying Wang
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v2.1 版权所有 页面执行35.15625毫秒 RSS